Menu Zamknij

Historia koła wędkarskiego

Geneza wędkarstwa w Słupsku – koło P.Z.W. „MEBLE” „PRZYJEZIERZE”

Historia powstania koła

Jest rok 1966 w Słupsku działają dwa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, podlegające Zarządowi Okręgu w Koszalinie

– Koło Z.Z.K. zrzeszające ok. 400 członków

– Koło Miasto Słupsk zrzeszające ok. 1500 członków Miasto i Powiat.

W tych warunkach powołano Komitet Organizacyjny w Składzie

– Lucjan Florkowski
– Tadeusz Wójcik
– Zygmunt Gnich
– Ryszard Goreński
– Czesław Szupelak.

Po wielu trudnościach jakie czynił Zarząd Okręgu P.Z.W. w Koszalinie w maju 1966 roku odbyło się zebranie członków P.Z.W. Pracowników Słupskich Fabryki Mebli, na którym wybrano tymczasowy Zarząd pierwszego w Okręgu P.Z.W. „Koszalin” Zakładowego Koła P.Z.W w składzie:

– Lucjan Florkowski – Prezes
– Zygmunt Gnich – Wice Prezes
– Czesław Szupelak – Skarbnik
– Ryszard Goreńskich – Sekretarz
– Tadeusz Wójcik – ds. Gospodarczych

Trudne to były początki. Brak było członków Koła, pracowników do wykonywania funkcji skarbnika, sekretarza, przewodniczących komisji: rewizyjnej, sądu organizacyjnego oraz rzecznika dyscyplinarnego. Po powołaniu kolegi Lucjana FLorkowskiego na przewodniczącego Okręgowego Kapitanatu Sportowego a następnie Wice Prezesa Zarządu Okręgu P.Z.W. Koszalin, na Prezesa Koła P.Z.W. Meble został wybrany Zygmunt GNich. Miało to miejsce w luty 1968 roku.

W 1970 roku Koło P.Z.W. Meble przestało istnieć, a przyczyną było zawieszenie działalności Koła na brak chętnych do pracy w Zarządzie Koła.

Po przeszło dwu-letniej przerwie w dniu 4 lutego 1972 roku Komitet Organizacyjny w składzie:

– Lucjan Florkowski
– Włodzimierz Grabowski
– Czesław Szupelak
– Kazimierz Grzonka

wystąpił do Zarządu Okręgu P.Z.W. Koszalin o pozwolenie na wznowienie działalności Koła P.Z.W. Meble i po uzyskaniu zgody, zorganizowano zebranie członków poprzedniego Koła, na którym wybrano Zarząd w składzie:

– Lucjan Florkowski – Prezes
– Włodzimierz Grabowski – Wice Prezes ds. Organizacyjnych
– Kazimierz Grzonka – Wice Prezes ds. Sportowych
– Adam Ślebioda – Skarbnik
– Jan Micela – Sekretarz
– Tadeusz Wójcik – Członek Zarządu ds. Gospodarczych

Walne zebranie odbyło się 3 lutego 1973 roku, powołano też Komisje Rewizyjną i Sądu Organizacyjnego. Na rzecznika dyscyplinarnego powołano Jana Biesiaka.

Koło P.Z.W. Meble liczyło w tym czasie 51 członków.

Od 1973 do 2002 roku działalność Koła była w bardzo dobrej kondycji i z roku na rok powiększała się ilość członków.

W dniu 17 lutego 2002 roku odbyło się walne zebranie członków Koła. W związku ze stratą siedziby Koła postanowiono zmienić nazwę Koła na „PRZYJEZIERZE”

I tak w skrócie przedstawia się historia koła P.Z.W. „PRZYJEZIERZE”.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Poznaj historię wędkarstwa w Słupsku. Odwiedź nas.